FORESTALS

L'empresa compta amb la maquinària necessària per fer qualsevol actuació en l'àmbit forestal, com poden ser la realització de franges de baixa densitat (tallafocs, franges de protecció), la neteja forestal de línies elèctriques, neteges de parcel.les i finques, franges vora camins, recuperació de pastures i qualsevol altre en aquest àmbit.

Procurem sempre una execució responsable i seriosa de la gestio forestal amb personal propi, organitzant la feina i portant el control diari de la qualitat dels treballs en camp.

Serveis i obres Valls d'Àneu (Copyright © 2011) - Teléfon 973 626256 - Fax 973 626309 - Mòbil 630 960401/2 - josepdavid@siovallsdaneu.com