TREBALLS AGRíCOLES

Jardineria

Ja sigui per abandonament o per l'ús que s'ha donat a un espai, és possible que hi creixin herbes, que dificulten o fan impossible poder-hi fer marques o utilitzar el terreny per pràcticament qualsevol ús, o fins i to pot esdevenir un focus de plagues o d'incendis.

Per evitar tots aquests inconvenients, s'hauran de treure les herbes, i la capa superior de terra, eliminant el màxim d'arrels i altres elements que puguin provocar molèsties o inconvenients. Aquest procés és el que s'anomena esbrossar, i un cop s'ha dut a terme, el terreny serà apte per fer els moviments de terres necessaris, marcatge de fonaments i serveis, o qualsevol altra utilitat que se li vulgui donar (preparació per fer un hort, moviments de terres, marcar, estudis topogràfics...).

Serveis i Obres Valls d'Àneu, ofereix el servei d'esbrossament de terrenys, aportant la maquinària i personal qualificat necessaris per la realització d'aquestes tasques de la manera més eficient, segura i ràpida possible.

Serveis i obres Valls d'Àneu (Copyright © 2011) - Teléfon 973 626256 - Fax 973 626309 - Mòbil 630 960401/2 - josepdavid@siovallsdaneu.com