EXCAVACIONS

Construcció

L'empresa disposa de coneixements especialment amplis en tot allò referent a qualsevol tipus d'excavació i/o moviments de terres independentment de si la seva composició és de materials durs o tous, trobant fàcilment els procediments més adequats per excavar de la manera més ràpida i eficient possible.

Serveis i Obres Valls d'Àneu també posa qualsevol terreny a nivell, ja siguin carrers, carreteres, explotacions agrícoles o parcel.les. Deixant-lo amb la pendent adequada o totalment pla.

D'acord amb la maquinària que disposa l'empresa, també s'ofereixen serveis de cimentació en construccions, des de pous a rases fins a l'emplenament dels fonaments.

Serveis i obres Valls d'Àneu (Copyright © 2011) - Teléfon 973 626256 - Fax 973 626309 - Mòbil 630 960401/2 - josepdavid@siovallsdaneu.com